Studiejob i ØLLGAARD

Fra teori til virkelighedens verden

Johan er i gang med andet år af kandidatuddannelsen i Byggeteknologi / Bygningskonstruktioner på DTU, og det sidste år har han arbejdet som studiemedhjælp i ØLLGAARD.

– Jeg søgte jobbet hos ØLLGAARD, fordi jeg her fik mulighed for at brede mig over alle discipliner og kunne prøve at beregne såvel træ som beton, stål og fundering. Det er sjovt, når man endnu ikke har besluttet, hvad man vil specialisere sig i, mener Johan, da vi får ham overtalt til at skrue ned for Kendrick Lamar et kvarters tid, slippe håndbogen i ’Teknisk Ståbi’ og udskyde beregningen af hvor meget et etageadskillelsesdæk skal forstærkes for at bære to tons pizzaovn.

Lærer utroligt meget
Johan har travlt, fordi han er på vej til USA for anden gang denne sommer. Han skal lige nå at gøre de opgaver, han har ansvar for, færdige inden afrejsen.

– Hos ØLLGAARD har jeg fået ansvar for mange forskellige typer opgaver. De har alle sammen været udfordrende på hver deres måde, og jeg kan få al den hjælp, jeg har behov for, så jeg styrer dem selv. Jeg har lavet beregninger på huller i vægge, efterfundering, en tilbygning og bjælker, der f.eks. skal kunne løfte tårnet af en af de gamle bygninger i København. Det er spændende og varierende opgaver, og jeg har lært utroligt meget, siger han.

En af de ting han har lært er, at en rådgiver ikke bare skal kunne regne og have styr på de konstruktionstekniske principper. Han eller hun skal også gøre sig fortjent til kundernes tillid. Det er f.eks. ikke nok at vide, at en stolpe kan bære, hvis den ikke ser stærk ud. I virkelighedens verden får teorierne en praktisk dimension, som betyder, at der helst skal være overensstemmelse mellem de saglige argumenter og kundens ønsker og forventninger.

Studiejob i ØLLGAARD

Johan har lært meget under sit studiejob i ØLLGAARD.

Tiden skal prioriteres
Derudover skal tiden prioriteres på en anden måde, når alle timer skal kunne faktureres til kunder.

– Hvis vi på DTU skal lave en tilbygning, kaster vi os ud i kæmpeberegninger, der regner det hele igennem fra bunden. Det vil kunderne selvfølgelig ikke betale for, så man lærer hurtigt at finde de kritiske punkter og udføre præcis de beregninger, der er nødvendige for at løse en konkret opgave, forklarer Johan.

Den skarpe prioritering gælder selvfølgelig også fordelingen af tid mellem kæreste, studie, studiejob, sport, venner og interessen for Amerikansk fodbold. Johan synes aldrig selv, han har haft svært ved at passe jobbet ind i studiet eller holde fri op til eksamen eller projektopgaver. ØLLGAARD tilbyder stor fleksibilitet, men den går selvfølgelig begge veje. Han tager også en ekstra tørn, når der er travlt.

Det bedste ved jobbet
For Johan har det bedste ved jobbet hverken været opgaverne eller et virkelighedstjek på studiet, men diskussionerne med mere erfarne kolleger.

– ØLLGAARD er et meget trygt sted at arbejde. Alle kollegerne er lyttende og villige til at hjælpe og dele ud af egne erfaringer. Det giver et stort indblik i, hvad man kan gøre i forskellige situationer. Jeg har selvfølgelig én ingeniør, der er min primære kontakt, men jeg er ikke afhængig af, at han er her. Jeg kan spørge alle til råds. Så selv om jeg som studiemedhjælper får et stort ansvar, er jeg aldrig alene. Det passer mig perfekt, slutter Johan, inden han vender tilbage til høretelefonerne og konstruktionsberegningerne. http://www.cplusplus.com/user/WritingPeak/

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk