CLT byggeri for Energi & Vand

ENERGI & VAND er et formidlingscenter, der bygger bro til den bæredygtige by gennem uddannelse, inddragelse, formidling og forskning inden for bæredygtig energi- og vandforsyning samt klima og klimatilpasning. Centret har over 20.000 besøgende hvert år. For at imødekomme voksende efterspørgsel ønsker ENERGI & VAND at udvide faciliteterne med nye møde- og undervisningslokaler samt Showroom.

ENERGI & VAND har til huse i et tidligere vandværk, og de eksisterende bygninger er af meget forskellig karakter. Tilbygningen tager udgangspunkt i det anslag, der allerede findes på matriklen. Der er tale om en rektangulær base i 2 etager og et rundt trappetårn med en formidlingsterrasse. Tilbygningen udføres med bærende vægelementer af CLT (Cross Laminated Timber), bærende limtræ-bjælker og -søjler samt af bærende dækelementer af CLT. Trappetårnet udføres i 3 etager med bærende vægelementer af CLT samt af bærende CLT dækelementer. Tilbygningen inkl. trappetårnet funderes på rammede minipæle og pladsstøbte fundamentbjælker. Terrændæk udføres som et selvbærende pladsstøbt betondæk, der spænder mellem fundamentbjælker.

ØLLGAARD har været projekteringsleder på opgaven og stået for udarbejdelse af dispositionsforslag, projektforslaget, forprojekt (myndighedsprojekt), udbudsprojekt samt tilsyn og projektopfølgning under udførelse. ØLLGAARDs ydelser dækker alle ingeniørdiscipliner inden for konstruktioner og installationer.

Projektomfang

CLT byggeri bestående af 230 m2 tilbygning og 60 m2 ombygning af ENERGI & VAND på Roskildevej 213 i København.

Ydelser

Programmering, projekteringsledelse, projektering, myndighedsbehandling, udbudsprojekt, tilsyn og projektopfølgning

Projektperiode

2018-2020

Bygherre

HOFOR / Københavns Kommune

Arkitekt

Einrum

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk