Vandforsyning - ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører

Vandforsyning

Vand er en forudsætning for alt liv på jord, og i Danmark har vi tradition for at levere rent drikkevand direkte ud til hver enkelt husstand. Den service vil vi gerne være med til at optimere inden for den tid og de økonomiske rammer, der er til rådighed. Derfor tilbyder vi en komplet vifte af rådgivningsydelser, som støtter op om alle aspekter af vandets naturlige kredsløb og udnyttelse. Vi står for et højt fagligt niveau og kompromisløs kvalitet. Hvad end det gælder nyanlæg eller renovering.

Vi udarbejder cost-benefit analyser, der ser på sammenhængen mellem økonomi, kvalitet og miljø i forhold til specifikke vandforsyningsanlæg og behov. Vi planlægger tiltag, der kan forbedre vandforsyningen. Rådgiver om Vandsektorloven. Anviser nye muligheder inden for vandindvinding. Projekterer vandbehandlingsanlæg, pumper, ledninger, magasiner og beholdere. Foreslår metoder til optimering af energiudnyttelsen. Dimensionerer automation og SRO-anlæg, så vandforsyningen har den rigtige styring, regulering og overvågning. Dokumenterer drikkevandssikkerhed (DDS).

Og supporterer driften omkring indrapportering, administration af vandmålere, målerkontrol og manualer. ØLLGAARD er din garant for professionel og effektiv sparring om vandforsyning fra kilden og hele vejen ud til den enkelte bruger.

Modifikation af Bonnaledning

Det er en udfordring at modificere Bonnaledninger. Små tolerancer, stort tidspres samt forskelle i dimensioner og materialer gør det helt bogstaveligt vanskeligt at få enderne til at mødes.

Læs mere
Renovering af trykforøgerstation

Totalrenovering af eksisterende trykforøgerstation med nyt pumpeanlæg samt tre nye ø400 ledninger i 1,5-2 meters dybde forud for idriftsættelse af Frederiksberg Forsynings nye vandværk.

Læs mere
Ledningsarbejder for Frederiksberg Forsyning

Som rådgiver har ØLLGAARD anlagt, flyttet og forstærket en række forsyningsledninger omkring Frederiksberg Forsynings nye vandværk i tæt bymæssig bebyggelse. Projektet blev gennemført efter en stram tidsplan.

Læs mere
Nødforsyning til Rudersdal

Novafos ønsker at etablere en nødforbindelse fra det regionale Sjælsø Vandværk til Rudersdal forsyningsområde. Nødforbindelsen består af en PE-ledningsforbindelse fra en ø800 mm Bonnaledning, som passerer tæt forbi Nærum Vandværk.

Læs mere
Teknisk tilsyn med vandværker

For 4 år siden hjalp vi Allerød Kommune med at føre teknisk tilsyn på kommunens 10 vandværker, og nu skal vi til det igen. De tekniske tilsyn skal sikre, at produktionen af drikkevand lever op til drikkevandsbekendtgørelsens kvalitetskrav.

Læs mere
Værket ved Gevninge

Nybyggeri af Værket ved Gevninge, Godtfreds Høje 10, 4000 Roskilde med anlæg til blødgøring af drikkevand og indførelse af tidssvarende teknologi. Vandværket har et areal på 5.408 m2 og en kapacitet på < 1.069 m3/t.

Læs mere
Værket ved Thorsbro

Nybygning af Værket ved Thorsbro til et state-of-the-art vandværk med blødgøring. Vandværket har et areal på 6.500 m2 og en kapacitet på 1.545 m3/h.

Læs mere
Værket ved Søndersø

Opførelse af nyt vandværk med anlæg til blødgøring af drikkevand og indførelse af tidssvarende teknologi. Værket Ved Søndersø ligger i et naturskønt område, og den ene af to hovedbygninger fra 1941 ønskes bevaret, hvilket betyder, at en del af facaden skal bibeholdes.

Læs mere
Renovering af Søndersø Ventilbygværk

Søndersø Ventilbygværk er et forsyningskritisk knudepunkt, der forsyner 1/3 af HOFORs forsyningsområde. Bygningen er fredet, men anlægget skulle moderniseres med henblik på fremtidig tilslutning af Værket ved Søndersø.

Læs mere
Renovering af ventilbygværk

Udskiftning af rør- og ventilsystem i støbejern med et nyt anlæg i rustfrit stål. Opgaven skulle løses inden for et vindue på 96 timer, og det krævede minutiøs planlægning.

Læs mere
Råvandsledning Hareskov-Værløse

Etablering af en råvandsledning fra Ny Hareskov Kildeplads til Værløse Vandværk. En strækning på 3200 meter, hvoraf 1000 meter er i landområde.

Læs mere
Renovering af Lundtofte Pumpestation

Renovering af bygning, installationer og pumpeanlæg på Lundtofte Pumpestation, Lundtoftevej 239B, Kgs. Lyngby.

Læs mere
Nye vandledninger ved Flyvestation Værløse

Etablering af ca. 1000 lbm ø250 ledning mellem Laanshøj og Perimetervej og ca. 1900 lbm ø110, ø160 og ø200 til Perimetervej.

Læs mere
Ledningsrenovering i Tårnby

Årligt renoveringsprojekt med udskiftning af ca. 2 km ø40 – 160 mm forsyningsledninger med stikledninger og målerbrønde. Anlæg sker hovedsageligt ved bursting/rørsprængning.

Læs mere
Lufthaner på råvandsledning

Etablering af lufthaner på de tre toppunkter på råvandsledningen fra Brøndbyvester kildeplads til Brøndbyvester Vandværk.

Læs mere
Flytning og forankring af hovedvandledning

Den grund, hvorpå Bellahøj Højdebeholder tidligere stod, er solgt til bebyggelse. I den forbindelse ønskede udvikleren, at en ø750 mm hovedvandledning i støbejern, der løb gennem grunden, blev flyttet og skiftet ud med ø710 PE100.

Læs mere
Omlægning af Hvissingeledningen

ØLLGAARD har flere gange været med til at renovere brøndanlæg og omlægge Hvissingeledningen, der forsyner borgerne i store dele af Ballerup med rent drikkevand.

Læs mere
Projekteringsledelse af 3 nye vandværker

ØLLGAARD har vundet projekteringsledelse på byggeriet af tre nye vandværker, der skal erstatte HOFORs eksisterende anlæg ved Søndersø, Lejre og Thorsbro.

Læs mere

ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S
Strandvejen 128
2900 Hellerup

39 61 01 61
mail@nullollgaard.dk